சட்டம்

         
உரிமை மீறலுக்கு எல்லைகோடு
       நமக்கு நாமே வரைந்த ஏடு !
ஆசைக்கு அபாய எச்சரிக்கை !
      பெண்களின் பெருங்கவச உடை!
கயவர்களின் கைவிலங்கு !
 மொத்தத்தில்
     விதிகளின் தொகுப்பில் மனித உரிமை மாலை !

ஏழைக்கு ஒன்று !
ஏற்றம் உடையார்க்கு ஒன்று !
              - என்ற பாகுபாடு இல்லை
 தோற்றத்தை பார்த்ததும் - ஏடு
        மாறும் வேலை  இல்லவே இல்லை !
என்றெல்லாம் மாட்டிகொண்டது
     மலையேறிவிட்டது இன்று !
 நீதி தேவதையின் கண்ணை மட்டுமல்ல!
     வாயையும் சேர்த்தே கட்டிவிட்டினர்போலும்!

சட்டம் ஒரு இருட்டரயாம் !
       இருட்டறைக்குள் ஆயிரம் ஓட்டையாம்!
கொலை செய்தவன் எல்லாம் - பேட்டி
        கொடுத்து விடை பெறுகிறான் - தொலை காட்சியில் !
சோத்துக்கு திருடியவன் எல்லாம்
         அடைபடுகிறான் சிறையில் !

அண்ணல் எழுதி சட்டத்திற்கு
         வயதாகி விட்டது போலும் !
அவரின் விழுதுகள் - அவற்றை
       மாற்றி அமைத்தால் போதும் !

நீதி தேவதையின் தராசு தட்டுகள்
      நேராக்க பட வேண்டும் ! - தொற்று
நோய் போல தொடரும் ஏட்டு பழக்கமெல்லாம் 
நீதி முழக்கமிட ஓடி ஒழிய வேண்டும் !
0 Comments:

Post a Comment