கம்ப்யூட்டர் பொங்கல்..!


ஏற்றம் இறைத்து
பட்ட பாட்டை மறந்து
உழவர் உள்ளம் கொணர்ந்து
மனதில் மகிழ்ச்சி பொங்க
மக்கள் பானையும் பொங்க
அக்கால தமிழர் அனைவரும்
எக்காலமும் வாழ்த்த - நாம்
 உழவர் வைத்த பொங்கல்
                       இந்த தை பொங்கல் !

சிலிண்டர்  அடுப்பு வைத்து
           சின்னஞ்சிறு பானை வைத்து
வண்ண வண்ண கோலமிட்டு
         புத்தாடை உடுத்தி - வரும்
 எத்தடையும் அகற்றி
        எந்த தொல்லையும் இல்லாமல்
தொலைகாட்சியில் முகம் பதித்து
           நாயகர்கள் நயம் படிக்க
கோவலர்கள் கரம் பிடிக்க -
பழைய தமிழன் காணாப் பொங்கல்
             இந்த  கம்ப்யூட்டர் பொங்கல் !
0 Comments:

Post a Comment