பிடிக்கும்


பிடித்ததற்க்கான
காரணம் கேட்கிறீர்கள்!
ஒரு மழைநாளில்
ஒதுங்கிய மாடிப்படியின்
அருகில் என்னைப் பார்த்ததும்
உதாசீனப்படுத்தி
பறக்கமால் இருந்த
காரணத்தால் அதை
அதிகம் பிடிக்கும்.


0 Comments:

Post a Comment