சிதறல்கள்

ஏழைச் சிறுவன் 
      வாழ்வை ஒளியாக்க
 சின்ன ஒளியில் 
       சிமினி விளக்கு.

 -----*-----
கவனம் தேவை 
       கன்னிவெடிகள்...
 லேடிஸ் ஹாஸ்டல்!
-----*-------

நண்பன் என்பவன் 
     நாணயமானவன்!
நாயர் டீ கடையில்!
 -------*-------
காகித பூ கூட 
        காய் காய்க்கும்!
காற்றுக்கும்
          கனவிருக்கும்!
அதுக்கும் அது .. வந்தால்!

--------*---------

 வாழும் பொது
 திட்டம் தீட்டி
 கழிக்க வேண்டும் பொழுதை!
இல்லையேல்
 கடமைகள்
 மீறி இருக்கும்
 உன் வயதை!

 ------------*--------------

 என்னவள் பேசியே
 பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது!
 மவுன விரதமாம்
 என்னிடம் மட்டும்!

 ------------*-------------

 வருந்தாத வாழ்க்கை
வரையறுக்கப்படுவதில்லை!
வரும்போது வாழ்க்கை
வரையறுக்கப்பட்டதில்லை!

-------------*---------------

ஜோடிகள் என்றால்
எங்களைப்போல் இருக்கணும்!
செருப்புகள்!

-----------*------------- 

பிறந்த இடத்தில்
இருந்த பெருமை
 புகுந்த இடத்தில் இல்லை!
 பெண்ணுக்கு மட்டுமல்ல
 பேட்டா செருப்புக்கும்தான்!

----------------*---------------

உறக்கம் கூட
விற்பனைக்கு!
நைட் ஷிப்ட்!

-------------*------------

இவனக்கு அவனே 
 தேவல - மக்கள் !
 இனி 
எங்களுக்கு எவனுமே 
தேவையில்லை -
 ஆட்சியாளர்கள் !
 ----------*----------
கருப்பு பணம் 
கொஞ்சம் ஒ(ழி)ளிக்கப்பட்டுவிட்டது!
சுவிஸ் பாங்கிலிருந்து 
 வேறு இடத்திற்கு!
------------*------------
 பணத்தை துரத்தியவர்கள் 
  ஒரு நேரத்தில்
பணத்தால் துரத்தப்படுகிறார்கள்!
- 2G 
 -------------*------------
2 Comments:


jodi arumai... anaiththum pidiththirukkirathu..vaalththukkal


Post a Comment